Misyon ve Vizyon

MİSYON
  • Tarih bilimindeki yenilikleri takip ederek, ders içeriklerini bu yenilikler ile paralel olarak güncel tutmak.
  • Modern tarih araştırmalarına uygun yüksek kalitede eğitim imkânları sunmak.
  •  Bilimin temel ilkelerini benimsemiş, etik değerlerine bağlı, sosyal yönü güçlü, bilginin üretilmesinde ve paylaşılmasında aktif görev alan, ulusal kimliğini evrensel değerler ile bağdaştırabilen “Tarihçiler” yetiştirmeyi görev edinmiştir.

VİZYON
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bölümlerden biri olmak,
  • Bilimsel araştırma faaliyetlerini her zaman artırarak, alanında akademik başarıları ile tanınan öncü bir bölüm olmak,
  • Çağdaş tarih bilimi alanında donanımlı, tarihî konularda araştırma ve değerlendirme yapabilecek öğrenciler yetiştirmektir.