Komisyonlar

1) Bireysel Etkinlik Dersi Komisyonu
     
     Görev Tanımı:
 • Yeni kayıt yaptıran öğrencilere dersle alâkalı olarak oryantasyon programı düzenlenmesi.
 • Öğrencilerin dört yıl içinde yapacağı bireysel faaliyetleri organizasyonunun sağlanması. 
 • Öğrencilerin yaptığı faaliyetlerin raporlanması aşamasında destek sunulması, raporlamaları koordine etmesi, yürütülmesi ve takibinin sağlanması.
 • Dosyaların tarihî miras olarak arşivlenmesi.
     Komisyon Üyeleri:
     Doç. Dr. Burak Gani Erol (Komisyon Başkanı)
     Öğr. Gör. Zübeyir Uzun
     Arş. Gör. Sıtkı Dal
     Arş. Gör. Sevgi Kübra Akdemirel

2) Anket Komisyonu

     Görev Tanımı:
 • Bölüm içi ve öğrencilere yönelik anketlerin tanıtımı, organizasyonu ve yürütülmesi.
 • Üniversite Kalite Yönetim Birimimden gelecek anketlerin uygulanması ve organizayonu.
     Komisyon Üyeleri:
     Dr. Öğr. Üyesi Sinan Başaran (Komisyon Başkanı)
     Arş. Gör. Sıtkı Dal
     Arş. Gör. Aslan Kansız


3) Değişim Programları Komisyonu (Farabi-Erasmus-Mevlana)

      Görev Tanımı:
 • Ulusal ve uluslararası öğrenci ve akademisyen değişim programları kapsamında ikili anlaşmaların yapılması ve koordinasyonunun sağlanması.
     Komisyon Üyeleri:
     Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Usta (Komisyon Başkanı ve Erasmus Programı Temsilcisi)
     Doç. Dr. Ali Güveloğlu (Farabi Programı Temsilcisi)
     Doç. Dr. Abdullah Bay (Mevlana Programı Temsilcisi)
     Dr. Öğr. Üyesi Resul Turan
     Arş. Gör. Sıtkı Dal 

4) Stratejik Planlama ve Akreditasyon Komisyonu

     Görev Tanımı:
 • Akreditasyon ve stratejik planlama kapsamında öngörülen tüm faaliyetlerin yürütülmesi ve izlenmesi.
 • Her yarıyıl sonu uygulanan FEDEK ders anketlerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi ve raporlanması.
 • Zayıflık, kaygı ve gözlemlerin giderilmesi için düzeltici önlemlerin listelenmesi ve izlenmesi.
 • İç ve dış paydaşlarla yapılan toplantılar sonucunda ders planı ve müfredatın belirlenmesi.
     Komisyon Üyeleri:
     Doç. Dr. Eyüp Kul (Komisyon Başkanı)
     Arş. Gör. Sıtkı Dal
     Arş. Gör. Aslan Kansız
     Arş. Gör. Burak BİNGÖL
     Öğr. Gör. Hatice Tuğba Akdoğar Akbulut

5) İntibak Komisyonu

     Görev Tanımı:
 • Başka bir üniversiteden bölüme gelen öğrencilerin işlemlerin yapılması ve uyum süreci için gerekli bilgilendirmelerinin verilmesi.
     Komisyon Üyeleri:
     Dr. Öğr. Üyesi Resul Turan (Komisyon Başkanı)
     Arş. Gör. Aslan Kansız
     Arş. Gör. Sevgi Kübra Akdemirel
     Arş. Gör. Burak Bingöl

6) Burs Komisyonu

     Görev Tanımı:
 • Öğrenci burs olanaklarının araştırılması.
 • Burs verilecek öğrencilerin belirlenmesi ve bursun dağıtımı.
     Komisyon Üyeleri:
     Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Usta (Komisyon Başkanı)
     Dr. Öğr. Üyesi Resul Turan
     Arş. Gör. Sevgi Kübra Akdemirel

7) WEB/İnternet Komisyonu

     Görev Tanımı:
 • Mevcut Bölüm WEB sitesinin güncel tutulması.
 • Bölümün SMS Sistemi, Whatsapp ve sosyal medya platformları (Facebook-Instagram-Twitter) işlerini yürütmek.
 • Mezunlar için veri tabanı ve iletişim ağı oluşturulması için mezunlarla ilişkiler komisyonu ile ortak çalışılması.
     Komisyon Üyeleri:
     Prof. Dr. Zehra Aslan (Komisyon Başkanı)
     Doç. Dr. Üyesi Burak Gani Erol
     Dr. Öğr. Üyesi Resul Turan
     Arş. Gör. Dr. Mustafa Arıkan
     Arş. Gör. Burak Bingöl

8) Bölüm Faaliyet Raporu Hazırlama Komisyonu

     Görev Tanımı:
 • Bölüm faaliyet raporunun hazırlanması.
     Komisyon Üyeleri:
     Doç. Dr. Ali Güveloğlu (Komisyon Başkanı)
     Öğr. Gör. Zübeyir Uzun
     Öğr. Gör. Hatice Tuğba Akdoğar Akbulut
     Arş. Gör. Burak Bingöl

9) Mezunları Takip  Komisyonu

     Görev Tanımı:
 • Mezunlarla ilgili WEB sayfasında kayıt formu oluşturması ve mezunlarla ilgili bilimsel ve sosyal aktivitelerin takibi.
     Komisyon Üyeleri:
     Dr. Öğr. Üyesi Sinan Başaran (Komisyon Başkanı)
     Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yıldırım Kırış
     Arş. Gör. Dr. Mustafa Arıkan
     Arş. Gör. Sevgi Kübra Akdemirel
     Arş. Gör. Burak Bingöl


10) Bölüm Kalite Komisyonu

     Görev Tanımı:
 • Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin kalitesinin geliştirilmesi.
 • Bölüm içi, öğrenci ve akademsiyenlerin daha verimli olmalarını temin için olanakların araştırılması, raporlanması.
 • Bölüm hocalarının ve öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim öğretim faaliyeti yapması için rapor hazırlanması ve gerekli birimlere iletilmesi.
 • Altyapıdan kaynaklı sorunların belirlenmesi, raporlanması ve gerekli birimlere iletilmesi.
     Komisyon Üyeleri:
     Doç. Dr. Abdullah Bay (Komisyon Başkanı)
     Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yıldırım Kırış
     Arş. Gör. Sevgi Kübra Akdemirel
     Arş. Gör. Burak Bingöl
     Öğr. Gör. Muhammet Yıldız

11) Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

    Görev Tanımı:
 • Bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygulamak.
 • Akreditasyon süreci ile ilgili dökümanları zamanında Kalite ve Akreditasyon Komisyon Başkanlığı'na iletmek.
 • Sınav evraklarının değerlendirme raporlarını incelemek, gerekli eksiklikleri raporlandırmak ve ilgili hocaları bilgilendirmek, sınav evraklarının koruma altına alınarak fakültede ilgili kişiye teslimini sağlamak.
     Komisyon Üyeleri:
     Doç. Dr. Gülşah Kurt Güveloğlu (Komisyon Başkanı)
     Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yıldırım Kırış
     Öğr. Gör. Muhammet Yıldız
     Arş. Gör. Burak Bingöl

12) Sınav ve Ders Programı Hazırlama, Açılan Dersleri Kontrol Etme Komisyonu

    Görev Tanımı:
 • Her yarıyıl sınav ve haftalık ders programlarının, öğrencilerin görüşleri de alınarak hazırlanması.
 • Mazeret sınavına girecek öğrencilerin durumlarının değerlendirilmesi.
 • Bölüm öğretim üyeleri ve öğretim elemanları tarafından müfredata eklenen derslerin içeriklerinin kontrol edilerek uygunluğuna karar verilmesi.
     Komisyon Üyeleri:
     Dr. Öğr. Üyesi Sinan Başaran (Komisyon Başkanı)
     Arş. Gör. Sıtkı Dal
     Arş. Gör. Aslan Kansız
     Arş. Gör. Sevgi Kübra Akdemirel
     Arş. Gör. Burak Bingöl
     

  
 
 •