Genel Bilgiler

Kuruluş

Her yıl 65 öğrencinin kabul edildiği Tarih Bölümü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin 13 bölümünden birisidir. Tarih bölümünde, öğretim süresi dört yıldır. Öğrenciler doğrudan bölümdeki öğretimlerinin birinci yılına başlayabilirler. Dersler Türkçe olarak verilmektedir. 2020-2021 öğretim yılı itibariyle bölümde toplam 360 öğrenci kayıtlı bulunmaktadır. Tarih bölümümüzde 1 profesör, 5 doçent, 4 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 5 araştırma görevlisi aracılığıyla öğretim sürdürülmektedir. Tarih Bölümü YÖK’ün 3.7.2008 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla 2008-2009 öğretim yılında kurulmuştur. Bölüme ilk olarak 2009-2010 öğretim yılında 55 öğrenci alınmıştır.
 

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve bitirme tezini hazırlayarak mezun olan öğrenciler “Tarih Alanında Lisans Diploması” derecesi alırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.


Program Profili

Öğretim programı, çağdaş tarih bilgisinin temellerini vermek üzere hazırlanmıştır. Birinci yıl dersleri farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca ve temel dersleri içerir. Öğretimin ikinci, üçüncü ve dördüncü yıllarında kollara göre organize edilmiş seçmeli dersler mevcuttur. Bu dersler sayesinde öğrencilere tarih alanına ilişkin olarak geniş bir ders açılımı sunulmaktadır. Dördüncü yılda alınan Bitirme Çalışması, Araştırma ve Geliştirmeye yönelik bir başlangıç olmakta ve bir tez hâlinde sunulmaktadır. Bölümümüzün çalışma alanları Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’dir. Amaç, öğrencinin daha sonra karşılaşacakları meslek sınavlarında başarılı olmalarını sağlayarak, gerek kamu gerekse özel sektör alanında başta öğretmen olmak üzere istedikleri yerlerde çalışmalarını sürdürebilmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde yetenekli ve donanımlı tarihçi olarak yetiştirmektir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sosyal bilimler içinde en köklü disiplinlerden biri olan tarih, toplumların ve kültürlerin geçmişte yaşadıkları gelişmeleri konu alır. Tarih bölümü mezunları üniversitelerin tarih bölümlerinde akademik personel olarak görev alabilirler. Bunun yanında tarih bölümü mezunları arşivlerde, TRT ve stratejik araştırma kurumlarında ve Milli Eğitim, Kültür, Turizm ve Dış İşleri Bakanlıklarında çalışabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar ALES’in ilgili puan türünden geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine (ÜDS ve eşdeğer sınavlar) sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği” uyarınca yapılmaktadır.