FEDEK


FEDEK 
FEDEK Çıktıları
Progam Çıktıları
Program Öğretim Amaçları

BÖLÜME AİT BELGELER
Güncel (Tarih 2019) Müfredatımız
Tarih 2018 Müfredatımız
Tarih 2016 Müfredatımız
Tarih Bologna Müfredatımız

Güncel (Tarih 2019) Müfredat Ders İzlenceleri 
Bologna Müfredatı Ders İzlenceleri
Bireysel Etkinlik Dersi Rehberi
Bireysel Etkinlik Dersi Formu  

ANKETLER
05.04.2019 Tarihli Öğrenci Bölüm ve Program Değerlendirme Anketi 
     *05.04.2019 Tarihli Öğrenci ve Bölüm Değerlendirme Anketi Değerlendirme Raporu
24.05.2019 Tarihli Öğrenci Genel Memnuniyet Anketi
     *24.05.2019 Tarihli Öğrenci Genel Memnuniyet Anketi Değerlendirme Raporu
10.06.2019 Tarihli Öğrencinin Danışmanını Değerlendirme Anketi (1. Sınıf)
10.06.2019 Tarihli Öğrencinin Danışmanını Değerlendirme Anketi (2. Sınıf)
10.06.2019 Tarihli Öğrencinin Danışmanını Değerlendirme Anketi (3. Sınıf)
10.06.2019 Tarihli Öğrencinin Danışmanını Değerlendirme Anketi (4. Sınıf)
     *10.06.2019 Tarihli Öğrencinin Danışmanını Değerlendirme Anketi Değerlendirme Raporu
25.09.2019 Tarihli Yeni Öğrenci Bilgi Toplama Anketi
     *25.09.2019 Tarihli Yeni Öğrenci Bilgi Toplama Anketi Değerlendirme Raporu
24.02.2020 Tarihli Mezun Öğrenci Anketi
     *24.02.2020 Tarihli Mezun Öğrenci Anketi Değerlendirme Raporu
03.04.2020 Tarihli Öğrenci Bölüm ve Program Değerlendirme Anketi
     *03.04.2020 Tarihli Öğrenci Bölüm ve Program Değerlendirme Anketi Değerlendirme Raporu

26.05.2020 Tarihli Öğrenci Genel Memnuniyet Anketi
     *26.05.2020 Tarihli Öğrenci Genel Memnuniyet Anketi Değerlendirme Raporu

08.06.2020 Tarihli Öğrencinin Danışmanı Değerlendirme Anketi
     *08.06.2020 Tarihli Öğrencinin Danışmanı Değerlendirme Anketi Değerlendirme Raporu
25.09.2020 Tarihli Yeni Öğrenci Bilgi Toplama Anketi
     *25.09.2020 Tarihli Yeni Öğrenci Bilgi Toplama Anketi Değerlendirme Raporu
07.04.2021 Tarihli Öğrenci Bölüm ve Program Değerlendirme Anketi
     *07.04.2021 Tarihli Öğrenci Bölüm ve Program Değerlendirme Anketi Değerlendirme Raporu
16.04.2021 Tarihli Mezun Öğrenci ve Program Çıktıları Kazanımı Ölçme Anketi
     *16.04.2021 Tarihli Mezun Öğrenci ve Program Çıktıları Kazanımı Ölçme Anketi Değerlendirme Raporu
20.05.2021 Tarihli Öğrenci Genel Memnuniyet Anketi
     *20.05.2021 Tarihli Öğrenci Genel Memnuniyet Anketi Değerlendirme Raporu