Akademik Personel

TARİH BÖLÜMÜ

Doç. Dr. ZEHRA ASLAN
Dr. Öğr. Üyesi ALİ GÜVELOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi BURAK GANİ EROL
Dr. Öğr. Üyesi EYÜP KUL
Dr. Öğr. Üyesi YELİZ USTA
Dr. Öğr. Üyesi ABDULLAH BAY
Dr. Öğr. Üyesi GÜLŞAH KURT GÜVELOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi SİNAN BAŞARAN
Arş. Gör. SITKI DAL
Arş. Gör. ASLAN KANSIZ
Arş. Gör. RESUL TURAN
Arş. Gör. MUSTAFA ARIKAN